Рижана Руслана Миколайовича

Начальник оперативного управління ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області

Підполковник податкової міліції

Є.І. Данилюк

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

Проходження практики курсанта навчального взводу ПМСД-42 факультету податкової міліції Національного університету державної

Податкової служби України

Рижана Руслана Миколайовича

2015 р.

№ п/п Заплановані заходи Термін виконання Виконавець Примітка (зауваження керівника стажування)
1. Прибути на місце проходження стажування, відрекомендуватися її керівникам, одержати необхідні вказівки та роз’яснення; 25.05.2015 Рижан Р.М
2. Ознайомитися із структурно-логічною схемою відділів ОУ ГУ Міндоходів в Івано-Франківській обл. та їх повноваженнями; 26.05.2015 Рижан Р.М
3. Ознайомитися із структурно-логічною схемою побудови відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів; 27.05.2015 Рижан Р.М
4. Ознайомитися з посадовою інструкцією співробітників відділу протидії незаконному обігу Рижана Руслана Миколайовича підакцизних товарів; 28.05.2015 Рижан Р.М
5. Ознайомитися з відомчими нормативно-правовими актами відповідно до яких реалізує свої повноваження співробітник відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів; 29.05.2015- 02.06.2015 Рижан Р.М
6. Ознайомитися з підставами та порядком залучення працівників оперативних підрозділів до супроводження документальних перевірок, що проводяться співробітниками цивільних підрозділів ДФС України. 03.06.2015-05.06.2015 Рижан Р.М
7. Опрацювати Наказ ДФС України № 22 від 31.07.2014 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів ДФС при організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок платників податків». Засвоїти основні вимоги наказу. 08.06.2015- 10.06.2015 Рижан Р.М
8. Ознайомитися із документами, що складаються за результатами проведення перевірок платників податків. 11.06.2015-12.06.2015 Рижан Р.М
9. Ознайомитися з діями посадових Рижана Руслана Миколайовича осіб підрозділу податкової міліції при виявленні адміністративних правопорушень (зокрема, передбачених статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 15.06.2015-16.06.2015 Рижан Р.М
10. Скласти аналітичну довідку за результатами ознайомлення з криміногенною характеристикою території, що обслуговується, а саме Івано-Франківської області. Скласти інформаційно-аналітичну довідку на одне із діючих виробничих підприємств території, що обслуговується. 17.06.2015-19.06.2015 Рижан Р.М
11. Ознайомитися з основними схемами мінімізації та ухилення від сплати податків, незаконної діяльності транзитно-конвертаційних груп, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом та заходами, що проводяться оперативними працівниками з метою їх виявлення та розкриття. 22.06.2015-24.06.2015 Рижан Р.М
12. Ознайомитися з пріоритетними напрямками діяльності оперативних та інших підрозділів ПМ Рижана Руслана Миколайовича на ІІ квартал 2015 р. (або на 1 квартал поточного року). 25.06.2015-29.06.2015 Рижан Р.М
13. Ознайомитися з порядком проведення роботи по встановлення місцезнаходження осіб, які переховується від органів досудового слідства, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання. Опрацювати Наказ ДПА України № 336 від 17.05.2010 р. «Про затвердження Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів ДПС для встановлення місцезнаходження платників податків». 30.06.2015-03.07.2015 Рижан Р.М
14. Скласти довідку про результати взаємодії підрозділів ПМ з іншими службами ДПІ по встановленню місцезнаходження платника податків. Проаналізувати взаємодію підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами. Ознайомитися з бланками запитів, пояснень громадян, тощо. 06.07.2015-08.07.2015 Рижан Р.М
15. Ознайомитися з повідомленням Рижана Руслана Миколайовича складеного за результатами вивчення організації роботи із застосовування автоматизованих інформаційних систем в оперативному підрозділі (описати всі АРМ, які використовуються, та не є таємними); ознайомитися з порядком забезпечення зберігання інформації під час роботи у АРМах. 09.07.2015-13.07.2015 Рижан Р.М
16. Скласти запит оперативного підрозділу податкової міліції до НЦБ Інтерпол. 14.07.2015 Рижан Р.М
17. Ознайомитися та описати порядок взаємодії з підрозділом «фінансового моніторингу» на предмет встановлення ознак легалізації доходів отриманих злочинним шляхом (ст. 209 КК України). 15.07.2015-17.07.2015 Рижан Р.М
18. Описати порядок оформлення та розгляду органами ДФС України заяв від громадян (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»). 20.07.2015-21.07.2015 Рижан Р.М
19. Ознайомитися з підставами проведення службового Рижана Руслана Миколайовича розслідування. 22.07.2015-23.07.2015 Рижан Р.М
20. Ознайомитися з порядком проведення службового розслідування та документами, що складаються під час проведення службового розслідування. 24.07.2015-27.07.2015 Рижан Р.М
21. Ознайомитися з порядком складання, періодичність подання звітів щодо основних напрямків діяльності підрозділів ПМ 28.07.2015-29.07.2015 Рижан Р.М
22. Підведення підсумків пройденого стажування за час з 25.05.15 р. по 31.07.15 р. та підготовка матеріалів практики до захисту; 30.07.2015 Рижан Р.М
23. Захист практики в оперативному управлінні ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області 31.07.2015 Рижан Р.МКурсант навчального взводу ПМСД-42 _________________ Р.М.Рижан

«__»_________2015

«ПОГОДЖЕНО»


documentajuonjl.html
documentajuoutt.html
documentajupceb.html
documentajupjoj.html
documentajupqyr.html
Документ Рижана Руслана Миколайовича