Практичне завдання. Заповнити таблицю:

Заповнити таблицю:

Історичний період Науковці та дослідження Особливості розвитку науки

Література:

  1. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.
  2. Боплан Г.-Л. де. Опис України. –Львів, 1990.
  3. Чубинський П. Мудрість віків. – У 2-х кн. – К., 1995.
  4. Болтарович З. Україна в дослідженнях польських етнографів. – К., 1976.
  5. Енциклопедія українознавства. – В 10 т. – НТШ, Нью-Йорк-Париж, 1955-1984.
  6. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів,1994.
  7. Жупанський Ф. Географія України. – Львів, 1994.

Тема 3: “Формування території України. Українські етнічні землі”.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Відмінність між поняттями “державні кордони” та “етнічні межі”. Типологізація етнічних територій України.

2. Етнічні землі України у складі сусідніх країн – Польщі, Росії, Білорусії, Румунії, Словаччини.

Теми рефератів і повідомлень:

1. Етнографічна Практичне завдання. Заповнити таблицю: та географічна характеристика Берестейщини.

2. Етнографічна та географічна характеристика Лемківщини.

3. Етнографічна та географічна характеристика Холмщини.

4. Етнографічна та географічна характеристика Підляшшя.

5. Етнографічна та географічна характеристика Пряшівщини.

6. Етнографічна та географічна характеристика Мараморощини.

7.Стан ічної свідомості українців на етнічних землях у Росії.

Література:

1. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. – К., 1998.

2. Нельга О. Теорія етносу. – К., 1997.

3. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1997.

4. Лемківщина. – У 2-х т. – Львів, 2002.

5. Зарубіжні українці. Довідник. – К., 1991.

6. Сергійчук В. Українці за межами імперії. – К., 1992.

7. Етнографія України. /Під ред. С. Макарчука. – Львів, 1994. – С. 67-80 (до 1-го питання), С. 407-412 (до 1-го питання), с. 407-412 (до 2-го питання).

8. Заставний Ф. Географія України. – Л Практичне завдання. Заповнити таблицю:., 1994.

Тема 5: “Типологія історико-етнографічного районування України”.

Навчальні питання:

1. Типологія історичного районування України.

2. Етногеографічна характеристика Наддніпрянщини.

3. Етногеографічна характеристика Полісся

4. Етногеографічна характеристика Волині.

5. Етногеографічна характеристика Поділля.

6. Етногеографічна характеристика Слобожанщини.

7. Етногеографічна характеристика Півдня України.

8. Етногеографічна характеристика Українських Карпат.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Етнічна історія Закарпаття.

2. Етнічна історія Покуття.

3. Етнічна історія Буковини.

Теми рефератів і повідомлень:

1. Польські етнографи про Галичину.

2. Буковина в доробку румунських етнографів.

3. Історія формування історико-етнографічного району (за вибором).


documentajuufhp.html
documentajuumrx.html
documentajuuucf.html
documentajuvbmn.html
documentajuviwv.html
Документ Практичне завдання. Заповнити таблицю: